Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα

Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα
Νότα Κυμοθόη Λογοτέχνης και Ζωγράφος© Nότα Κυμοθόη

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

"Εικόνες από το Montreal"Νότα Κυμοθόη

Εικόνες από το Μontreal
Nότα Κυμοθόη

© Nότα Κυμοθόη