Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα

Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα
Νότα Κυμοθόη Λογοτέχνης και Ζωγράφος© Nότα Κυμοθόη

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

"TON MEN ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ" Γράφει η Νότα Κυμοθόη

                                         φωτογραφία της Νότας Κυμοθόη, 2015 Ανάσταση

"ΤΟΝ ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη


Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, αποτελεί ένα παγκόσμιο γεγονός που έχει ταυτιστεί με το να πηγαίνει πλήθος κόσμου με μια λαμπάδα στο χέρι για να πάρει το Άγιο Φως! Με προβλημάτιζε από μικρό παιδί, το γεγονός, πως μέσα στην εκκλησία του μικρού τότε χωριού μου, έμεναν ελάχιστοι άνθρωποι ως το τέλος. Μεταξύ αυτών οι σεβάσμιοι γονείς μου, η γιαγιά μου και οι σεβάσμιοι θείοι μου με την αγαπημένη μου ξαδερφούλα...
Αναρωτιόμουν, που πήγε όλος εκείνος ο κόσμος που ήταν έξω στην μεγάλη πλατεία...
Όταν μεγάλωσα κατάλαβα, πως πηγαίνανε γρήγορα-γρήγορα για τη μαγειρίτσα και για το ψητό αρνί που ήταν έτοιμο από το Μεγάλο Σάββατο...
Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που έμεναν στο τραπέζι του Ιησού Χριστού, που ήταν έτοιμο μέσα στην Αγία Εκκλησία! Ήταν αυτό το λαμπρινό Τραπέζι του Αναστάσιμου Μυστικού Δείπνου για όσους ήθελαν πραγματικά να κοινωνήσουνε Χριστό, να κοινωνήσουνε Άγιο Πνεύμα Θεού...
Όσοι είναι βαφτισμένοι εις Χριστόν, Χριστόν έχουν ενδυθεί...
Αλήθεια, πόσοι το κατανοούν αυτό, τι ακριβώς σημαίνει;
Αναστάσεως ημέρα και πανήγυρις λαμπρή και με πολλούς συναναστρεφόμαστε.
Θα πούμε και σε όσους μας μισούν "σας συγχωρούμε τα πάντα για την Ανάσταση" και θα φωνάξουμε ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ!!!
Πάσχα το ευχάριστο, πάσχα, Κυρίου πάσχα. Πάσχα που σέβονται όλοι επάνω στη γη ανέτειλε με χαρά για όλους για να συναναστραφούμε και να τη μοιράσουμε σε όλους. Πάσχα που λυτρώνει τη λύπη όλων! Διότι από τον τάφο έλαμψε ο Χριστός και πλημμύρισε χαρά τις καρδιές των γυναικών Αποστόλων (Μαρίας Μαγδαληνής και Μάρθας) για να το πουν σε όλο τον κόσμο!..

"Τον μεν πρώτον λόγον εποιήσάμην περί πάντων, ω Θεόφιλε*, ών ήρξατο ο Ιησούς ποιείν τε και διδάσκειν, άχρι ης ημέρας εντιλάμενος τοις αποστόλοις δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξατο, ανελήφθη. Οις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις, δι΄ημερών τεσσαράκοντα οπτόμενος αυτοίς και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού. Και συναλιζόμενος παρήγγειλεν αυτοίς από Ιεροσολύμων μη χωρίζεσθαι, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του Πατρός, ην ηκούσατέ μου. Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, υμείς δε βαπτισθήσεσθε εν Πνεύματι αγίω ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας. 
Οι μεν ουν συνελθόντες επηρώτων αυτόν, λέγοντες: "Κύριε, ει εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την βασιλείαν τω Ισραήλ;". 
Είπε δε προς αυτούς :"ουχ ημών έστι γνώναι χρόνους ή καιρούς, ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Αλλά λήψεσθε δύναμιν, επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφ΄υμάς. Και έσεσθε μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση της Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης".
*(Θεόφιλε=Θεού φίλος)
Και καθώς γράφει ο Ευαγγελιστής, Ιωάννης ο Θεολόγος: "Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος. Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι΄ αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν, ο γέγονεν. Εν αυτώ ζωή ην και η ζωή ην το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν"...
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
Με χαρά
Νότα Κυμοθόη