Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα

Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα
Νότα Κυμοθόη Λογοτέχνης και Ζωγράφος© Nότα Κυμοθόη

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Νότα Κυμοθόη"ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΑΙΡΕ" ΠΟΙΗΣΗΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ
 ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΧΑΙΡΕ 
ΠΟΙΗΣΗ ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ 
Νότα Κυμοθόη© Nota Kimothoi
από το βιβλίο μου Ερώ, α'εκδ. Ιωλκός 1999
(απόσπασμα από το βιβλίο)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ κρίνος λευκός του Αιγαίου
εξ ουρανού
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παρθένο κόρη εκόμισε
Τον συναϊδιο Λόγο του Προανάρχου Πατρός
Κι ανεβόησε:"Χαίρε"

Χαίρε ανύμφευτε Μήτερ και Απειρόγαμε
Χαίρε των δακρύων της ζωής η λύτρωση
Προαιώνια Θεά Μητέρα, Χαίρε

                                      Γνώση υπερβαίνουσα τους σοφούς, Χαίρε
                                              Λαμπρόν της χάριτος γνώρισμα
                                       Δια της γαστρός σου ενεδύθημεν αθανασία
                                              Χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη
                                        Εύοσμο μήλο και αγνείας θησαύρισμα
                                            Πηγή ακένωτος του ζώντος ύδατος
                                        Κατοικητήριο φωτός, Χαίρε κτίσις άφθορη
                                          Αιώνιο Δέντρο που τρέφονται μυημένοι
                                  
                                            Προαιώνια Μητέρα Παναγία Χαίρε

                                     Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ εν δόξη Φωτός κρατώντας
                                                             την ιερή του πένα
                                          Στον Αρχάγγελο βοηθό του την έδωσε.


                                        Νομοθέτησε, είπε κι εβόησαν τα σύμπαντα

                                                ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΓΑΜΟΝ ΜΗΤΕΡΑ
                                                   ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΧΥΡΩΜΑ
                          
                                            Και πήρε θεία πορφύρα ο Αρχάγγελος
                                                                  κι έγραψε
                                                     τη θεϊκή αιώνια εντολή:


                                              ΕΡΩΣΘΕ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ
                                                      ΟΥ ΕΧΕΙ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΩΗΝ
                                                ΣΤΟΝ ΕΜΨΥΧΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΝ
                                                            ΚΑΙ ΒΟΗΣΑΤΕ ΕΡΩ
                                             ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΣΩΜΑΤΑ Τ' ΑΔΙΑΤΙΜΗΤΑ
                                                      Ο ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ
                                     ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΣ ΚΡΑΤΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΛΙΒΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
                                                   ΜΕ ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ
                                           ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ


                                          Αλληλούια, Αλληλούια ο γλυκασμός που ζωοποιεί
                                                      και με ευωδία μυσταγωγικά ευωχεί


                                                Εις μνήμην αιωνία των Ενδόξων Ελλήνων
                                                      που θεμελίωσαν την ανθρωπότητα
                                             και σηκώνουν στον ώμο τους όλη τη σκουριά
                                                            ως κι αυτή τη μεγάλη οργή
                                       όσων δεν αντέχουν την ιερή ερημιά των αγαλμάτων


                                                             Αιέν και νυν ερώ και αιέν
                                                      το σύμπαν πληρούμενο ανακράζει
                                                                             Ερώ.


                            ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ/ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ/ΕΡΩ 
                                            copyright:Νότα Κυμοθόη Ερώ© Νότα Κυμοθόη

Σημείωση:Το εξώφυλλο κοσμεί έργο ζωγραφικής με μολύβια χρωματιστά σε χαρτί της Νότας Κυμοθόη

Άδεια Creative Commons