Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα

Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα
Νότα Κυμοθόη Λογοτέχνης

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗ ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ

                                                         φωτογραφία Νότα Κυμοθόη

"ΚΑΛΗΜΕΡΑ"
ΠΟΙΗΣΗ 
ΝΟΤΑ ΚΥΜΟΘΟΗ

Καλημέρα σου λέω  Ποίηση και δίνω ευχή
σε σένα οπού γνωρίζω και συναντώ poetry.
Καλημέρα μου απαντάς κι εσύ...
Ευχή δίνω και σ΄εσένα οπού δεν ξέρω
γιατί ο κόσμος όλος θέλει μια καλημέρα
κάθε ημέρα να έχει γιορτή όπου κι αν ζει!
Γέλα ψυχή μου όπου κι αν είσαι
πες καλημέρα στο κάθε αφτί
οπού γυρεύει ν΄ακούσει μια ευχή
κι ας γίνει η γη μας όλη γιορτή!..

Νότα Κυμοθόη
artnotakymothoe
Copyright:Νότα Κυμοθόη