Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα

Κείμενα, Ποίηση, Φωτογραφίες κι Έργα Τέχνης:Κυμοθόη Νότα
Νότα Κυμοθόη Λογοτέχνης και Ζωγράφος© Nότα Κυμοθόη

Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

Ένα δωρεάν βιβλίο για τις Βέδες: "Σρι Ισοπανισάντ", Γράφει η Νότα Κυμοθόη


Ένα δωρεάν βιβλίο για τις Βέδες:"Σρι Ισοπανισάντ"
Γράφει η Νότα Κυμοθόη

Πριν χρόνια, το 1994, ήμουν στην Ινδία από μια μεγάλη σύμπτωση και εκεί έμαθα για τις ιερές Βέδες και διδάχτηκα γι΄αυτές από τον Σρι Σάθια Σαι Μπάμπα.
Στο βιβλίο μου "Η Λύτρωση" και στο προηγούμενο "Η Δρασκελιά του ήλιου", αναφέρομαι και σε αυτές.

Μια μέρα κι ενώ βάδιζα στην παλιά πόλη της Αθήνας-την Πλάκα-μου πρόσφερε ένας Ινδός που μιλούσε καλά την Ελληνική γλώσσα το βιβλίο που εικονίζεται πιο πάνω. Το έδινε δωρεάν κι ο κόσμος δεν το άγγιζε. 
Χάρηκα, γιατί είχα τη χαρά να διαβάσω στην Ελληνική για τις Βέδες... και να θυμηθώ εκείνα τ ιερά μονοπάτια που με τόσο κόπο προσπαθούσα τόσα χρόνια πριν να διασχίσω...
Αλλά τι σημαίνει Βέδα;

Στην Σανσκριτική η ρίζα της λέξης, σημαίνει "Γνώση".

Αλλά γιατί δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να έχουν την ίδια γνώση και τον ίδιο βαθμό σοφίας;

Η ύλη, περιορίζει τον άνθρωπο  και τον κατατάσσει σε ατέλειες, τις οποίες αγωνίζεται να ξεπεράσει.

Η πρώτη ατέλεια, είναι πως ο άνθρωπος κάνει λάθη, δηλαδή σφάλματα.
Η δεύτερη ατέλεια, είναι πως ο άνθρωπος διαπράττει απάτες. Εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί η μεγαλύτερη απάτη είναι αυτή σε σχέση με τον εαυτό. 
Η τρίτη ατέλεια είναι η εξαπάτηση του άλλου, κι είναι ριζωμένη μέσα σε καθένα, που πιστεύει πως οι άλλοι είναι ανόητοι.
Η τέταρτη ατέλεια είναι οι αισθήσεις.

Ο άνθρωπος το 2014 συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο σε θέματα εαυτού που συμπεριφερόταν και την εποχή του Πλάτωνα ή του Σωκράτη, οι οποίοι βάδιζαν στους ίδιους δρόμους οπού σήμερα βαδίζουν οι τυχεροί στην πόλη της Αθήνας.

Την εποχή εκείνη, οπού οι άνθρωποι είχαν αφιερώσει έναν βωμό στον "Άγνωστο Θεό"
κανείς δεν αναρωτήθηκε ΠΟΙΟΣ ήταν ΑΥΤΟΣ ο ΆΓΝΩΣΤΟΣ ΘΕΟΣ.

Σήμερα, πόσοι αλήθεια μπορούν να μιλήσουν γι΄αυτόν τον Άγνωστο Θεό του Σωκράτη και να απαντήσουν σε κάποιον που γυρεύει να μάθει για την αλήθεια του Θεού;

Οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα ψάχνουν να μάθουν τι είναι ΘΕΟΣ και Ποιο είναι το Γονίδιό Του. 

Οι Βέδες έχουν δοθεί από το Θεό κι αποτελούν μια συλλογή από πνευματικούς ήχους γνώσεων που δηλώνουν την Προέλευσή τους από τη Θεία Χάρη Του. Πρόκειται για ιερούς ύμνους που έφτασαν σε εμάς μέσα από τη διαδοχική διδασκαλία. Δεν αποτελούν συλλογή ανθρώπινης γνώσης και δεν χρειάζεται ν΄αποδεχτούν ιερές από κάποια πείρα, γιατί είναι δοκιμασμένες κι αποδεδειγμένες. Η διάδοσή τους προσφέρεται μόνον από το Δάσκαλο στο μαθητή.
Το παιδί για να μάθει ποιος είναι ο πατέρας του, θα το μάθει μόνον από την αληθινή του μητέρα. 

Για να παρουσιάσουμε την αλήθεια σε ένα γεγονός έχουμε τρείς δυνατότητες:
1. Την άμεση αισθητική αντίληψη
2. Την εμπειρική γνώση και 
3. Την επαγωγική μέθοδο που στηρίζεται σε υποθέσεις

Αλλά ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιάσουμε την αλήθεια ενός γεγονότος, είναι να ανατρέξουμε στις έγκυρες πηγές.
Ο καθένας λοιπόν μπορεί να έχει τη δική του άποψη για κάθε θέμα και να την εκφράσει, αλλά η αλήθεια είναι μόνον ΜΙΑ και αποδεικνύεται μόνον μέσα από την έρευνα σε έγκυρες πηγές. Αλλά τι είναι οι έγκυρες πηγές; Πρέπει να υπερβούμε το γεγονός και να έχουμε τη δύναμη και τη θέληση να διδαχτούμε γι΄αυτό. Οι γνώσεις που υπάρχουν στον υλικό κόσμο είναι τόσες πολλές, αλλά η υπερβατική γνώση προέρχεται από τον πνευματικό κόσμο που προσφέρεται ΚΑΤΑ ΧΑΡΗ και δια ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ! Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο καθένας να ξεπεράσει την ύλη του, δηλαδή να χαλιναγωγήσει και να μπορεί να έχει πλήρη έλεγχο του υλικού του κόσμου-εαυτού και μετά να περάσει στην αναζήτηση έγκυρων πνευματικών πηγών. Για ν΄αποκτηθεί η τέλεια γνώση, θα πρέπει να έχει ο καθένας έναν Πνευματικό Δάσκαλο, που να στέκεται πάνω από τις εμφανείς κι αφανείς καταστάσεις της υλικής του φύσης. Πάνω λοιπόν από τις εμφανείς κι αφανείς καταστάσεις της υλικής φύσης, υπάρχει η φύση του Πνευματικού Άυλου Κόσμου, που είναι Αιώνιος κόσμος.

Αυτόν τον Άυλο κι Αιώνιο Κόσμο λειτουργούν κι επικαλούνται οι αρχηγοί θρησκευτικών ομάδων κι ονομάζουν Θεό. Η γνώση λοιπόν προέρχεται από την Ανώτατη Αρχή η οποία ονομάζεται Θεός.
Σε κάθε λαό αποκαλύπτεται μέσα από ιερά πρόσωπα τα οποία πήραν τη χάρη να τον φανερώσουν και να δώσουν τη γνώση στους ανθρώπους...

Ο καθένας λοιπόν και τα όπλα του.
Αλλά κανείς δεν μπορεί ν΄αμφισβητήσει τις ιερές μορφές οπού φανέρωσαν το Θείο κι Υπέρτατο Πρόσωπο του Θεού. Αυτό το Πρόσωπο οπού είναι Μόνον Σοφία και όσοι το αγαπούν γίνονται κατά χάριν φίλοι Του.

Ας σκεφτούμε τι έχει περάσει η ανθρωπότητα και πως κατάφεραν οι άνθρωποι να διασώσουν τους ιερούς ήχους; Διδάσκονταν προφορικά και καθώς την άκουγαν επειδή είχαν ισχυρή μνήμη την θυμόντουσαν. Η πρώτη αυτή Βέδα ήταν μόνον Μια. Πριν 5.000 χρόνια, την εποχή της Κάλι, ο Βυασαντέβα έγραψε αυτούς τους ιερούς ήχους της ιερής Βέδας και τους χώρισε σε τέσσερα μέρη:
1. Την Ρικ
2.Την Σάμα
3.Την Άταρβα και
4. Την Γιαντζούς 
και παρέδωσε στους μαθητές του την ιερή Βέδα σε αυτή τη μορφή.
Αλλά επειδή υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν το ίδιο πνευματικό επίπεδο με τους μαθητές του , αλλά είχαν κατώτερη μόρφωση, έγραψε:
5. Την Μαχαμπαράτα και
6. Τις 18 Πουράνα

Αυτές είναι οι ιερές γραφές για να διδαχτεί κάποιος τις ιερές Βέδες. Αλλά ο Βυασαντέβα δεν ήταν ικανοποιημένος κι έγραψε στη συνέχεια

7.Βεντάντα Σούτρα, όπυ συνόψισε όλο το νόημα κι όλη την ουσία των Βεδικών Γραφών. Σε αυτό τον βοήθησε ο Πνευματικός του Δάσκαλος  Νάραντα και έγραψε και την
8. Ουπανισάντ. 

Αλλά και πάλι δεν ήταν ικανοποιημένος και ο Πνευματικός του Δάσκαλος τον ορμήνεψε να γράψει την 
9 Βεντάντα.

Βεντάντα, σημαίνει ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΓΝΩΣΗ που απορρέει από την Απόλυτη Αλήθεια που είναι Εκείνο το Θείο Πρόσωπο που έχει Συνείδηση κι απόλυτα τέλεια ανεξαρτησία.
 Έτσι λοιπόν συνοψίζοντας τα ως άνω ο Βυασαντέβα όρισε τη φύση της Απόλυτης Αλήθειας στα συγγράμματά του: Μπαγκαβάν Γκιτά, Σριμαντ Μπαγκαβάταμ και Σρι Ισοπανισάντ. Αυτά τα τρια έργα εκφράζουν τέλεια όλη τη Βεδική Γνώση και αποτελούν βιβλία μελέτης για όποιον αναζητά το Απόλυτο.
copyright:Nota Kimothoi


© Nότα Κυμοθόη